Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Druge teme
Druge teme

 

Ako ste se umorili od ozbiljnih tema o SCADA-i, ovo poglavlje je tu da bi od njih pobegli.  Ovde možete naći ponešto za vašu relaksaciju, nešto što nije čak ni u vezi sa VIEW4 SCADA-om.  Samo uživajte.

  • Da saznate šta je novo i proverite poslednje pristigle vesti (tzv. "feed news"), kliknite OVDE.
  • Da pogledate neke video zapise, kliknite OVDE.