Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Pregled
Pregled

 

Sistemi ATLAS

 

Više od pola veka, upravljanje procesima, sa posebnim naglaskom na daljinsko upravljanje, predstavlja jedno od osnovnih aktivnosti u radu IMP Automatike u okviru Instituta "Mihajlo Pupin".  Više generacija naučnika, istraživača, inženjera, programera, tehničara i drugih stručnjaka su radili na nizu projekata u ovoj oblasti i doprineli njihovoj uspešnoj imlementaciji.  Imajući u vidu stečeno praktično iskustvo kroz kontinuiranu saradnju sa korisnicima tokom ekploatacije instalisanih uredjaja i sistema, uspeli smo da dostignemo "kritičnu masu" da sebe smatramo pouzdanim partnerom koji nudi najbolja rešenja i proizvode.  Danas, stručni tim od preko 250 zaposlenih (kao i veći broj spoljnih saradnika) je neposredno angažovan u oblasti daljinskog i lokalnog upravljanja procesima, pri čemu ostvaruje dovoljan prihod za dalje investiranje u istraživanja i razvoj još boljih proizvoda.

  • Da saznate više o projektu ATLAS, izaberite "Pregled | Projekat ATLAS", ili kliknite OVDE.
  • Da saznate više o projektu VIEW, izaberite "Pregled | Projekat VIEW", ili kliknite OVDE.
  • Da saznate više o sistemima ATLAS sistemu, izaberite "Pregled | Sistemi ATLAS", ili kliknite OVDE.
  • Za listu referenci, izaberite "Pregled | Reference", ili kliknite OVDE.

 

IMP Automatika doo i Institut "Mihajlo Pupin" su regionalni lideri u oblasti istraživanja i razvoja novih tehnologija.  Poluvekovno iskustvo u domenu daljinskog i lokalnog upravljanja različitim procesima predstavlja najveću garanciju njihovog znanja i mogućnosti za pouzdanu poslovnu saradnju.  Mi smo tu da rešimo vaše tehničke probleme i ispunimo vaše želje - slobodno nam se obratite.