Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Pregled Projekat VIEW
Projekat VIEW

Projekat VIEW je rodjen sredinom 1980-tih u Institutu "Mihajlo Pupin" (IMP) u Beogradu.  Projekat je započeo kao rezultat rastućih potreba i zahteva za daljinskim nadzorom i upravljanjem regionalnim elektroenergetskim sistemima u okviru Elektroprivrede Srbije - EPS, koji je doveo do koncipiranja modernog SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition) sistema.  I pored činjenice da je tada raspoloživa tehnologija ograničavala inicijalni dizajn sistema na više načina, ukupni rezultat projekta predstavljao je veliki uspeh.  Ubrzo su sledili novi ugovori, a projekat VIEW je našao mesto i u drugim regionima i drugačijim upravljačkim sistemima.

 

Control Room

 

Početna hardversko/programska platforma u izradi SCADA sistema bili su DEC PDP mini-računari i VMS operativni sistem, uz potpunu orijentaciju na sopstvenu ATLAS opremu (daljinske stanice i dr.).  Po "eksploziji" personalnih računara (PC) i računarskih mreža u 1980/90-tim, uvedena je Intel tehnologija i Linux operativni sistem, a postojeći SCADA softver prebačen na novu hardversku platformu i TCP/IP okruženje.  Ovaj potez je praćen i sa nizom drugih poboljšanja SCADA sistema koje su sada postale moguće zahvaljujući novoj i savršenijoj tehnologiji, kao i novoj generaciji ATLAS uredjaja, razvijenih u medjuvremenu.  Razvijeno je i pušteno u pogon više verzija VIEW SCADA sistema: IMP-SCADA, DUNAV, VIEW6000, VIEW2, sve do današnjeg VIEW4, uz zadržanu medju-generacijsku kompatibilnost.  Pri tome je svaka naredna generacija donosila niz poboljšanja i širila horizonte u primeni SCADA sistema. 

 

TS Detail

 

Rad na projektu VIEW još uvek traje.  I dalje uporno radimo na boljim i savremenijim rešenjima, a za budućnost predvidjamo još snažnije i pouzdanije VIEW SCADA sisteme 

 

VIEW4 je pravi izbor za nadzor i upravljanje složenim procesnim sistemima.  Inherentna fleksibilnost i skalabilnost VIEW4 sistema garantuju optimalna rešenja u implementaciji u različitim upravljačkim sistemima i različitim procesima.  Mi smo napravili VIEW4 SCADA sistem imajući u vidu vaše potrebe - to jeste i razlog zašto ga mi zovemo VIEW4U, što u engleskom izgovoru znači: "View for you", odnosno u prevodu "Pogled za vas".

Za više detalja o projektu VIEW4 pogledajte VIEW4 Centar (www.view4.rs).