Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Pregled Sistemi ATLAS
Sistemi ATLAS

ATLAS predstavlja tradicionalno i zaštićeno ime Instituta "M. Pupin" za savremene sisteme za lokalni i daljinski nadzor i upravljanje elektro-energetskim i drugim industrijskim objektima.  U najkraćim crtama to znaci sledeće: 

 • ATLAS je tradicionalno ime za mnoge generacije sistema za daljinsko i lokalno upravljanje, koji su razvijeni u Institutu "Mihajlo Pupin" i uspešno primenjivani već više od pola veka u upravljanju različitim procesima. 
 • ATLAS predstavlja fleksibilnu hardversko/programsko/firmversku opremu koja donosi pogodnosti novih tehnologija trećeg milenijuma u sisteme za automatsko i daljinsko upravljanje procesima.
 • ATLAS je projektovan za prikupljanje procesnih podataka, nadzor i upravljanje u distribuiranim i lokalnim procesima.
 • ATLAS je optimiziran za geografski razudjene elektro-energetske i druge velike industrijske sisteme.
 • ATLAS je instalisan i proveren u elektro-energetskim sistemima, sistemima za snabdevanje vodom i gasom, sistemima za navodnavanje, upravljanju proizvodnjom i drugiim procesima.
 • ATLAS obezbedjuje pouzdanu i sigurnu komunikaciju sa udaljenim kontrolno/upravljačkim centrima.
 • ATLAS obezbedjuje savremenu obradu i prikupljanje procesnih podataka u najzahtevnijim upravljačkim sistemima.
 • ATLAS omogućuje automatsko, lokalno i daljinsko upravljanje procesima, obezbedjujući potrebno pouzdano i sigurno okruženje za njihovu uspešnu realizaciju.
 • ATLAS predstavlja ispitanu i proverenu opremu realizovanu na najkvalitetnijim hardverskim i softverskim platformama.

 

Dva posebna proizvoda poslednje generacije sistema ATLAS su predstavljena detaljnije na ovom sajtu: ATLAS-MAX i pikoATLAS.  Njihova alternativna opisna imena bi mogla biti "Pravi Džin" i "Mali Džin", koja neposredno ukazuju na njihove procesne mogućnosti i ekploatacione karakteristike.

 • ATLAS-MAX predstavlja najnoviju i najsavremeniju generaciju sistema ATLAS, koja koristi najbolje od raspoloživih informacionih tehnologija za rešavanje najzahtevnijih ekploatacionih zahteva.  ATLAS-MAX predstavlja kvalitetni programabilni RTU sistem (RTU - engl. skraćenica za "Remote Terminal Unit" kojom se karakterišu sistemi za daljinski nadzor i upravljanje) visoke klase, koji u potpunosti podržava najsloženije PLC upravljanje (PLC - engl. skraćenica za "Programmable Logic Control" kojom se karakteriše programabilno automatsko upravljanje).
 • pikoATLAS predsstavlja kompaktni modularni RTU/PLC uredjaj idealan za ugradnju na mestima gde je ograničen smeštajni prostor.  Fleksibilni koncept i inherentna procesna snaga uredjaja, čine ga pogodnim za primenu u integrisanim sistemima za upravljanje različitim industrijskim procesima.

 

ATLAS sistemi su idealni izbor za zadovoljenje vaših potreba u sistemima za nadzor i upravljanje najzahtevnijim procesima.  Mi smo ubedjeni da ATLAS može biti pravo rešenje i za vas.  Zašto? - zato što smo do sada isporučili veliki broj sistema ATLAS, pri čemu smo se sreli i rešavali veliki broj realnih problema na terenu u najoštrijim procesnim okruženjima.  Mi smo spremni za vas!  Da li ste vi spremni za nas?