Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Osobine
Osobine sistema ATLAS-MAX

 

 • Fleksibilnost – zasnovana na fleksibilnoj organizaciji hardvera i softvera (firmvera), uz potpuno zadovoljenje vodećih industrijskih i RFC (Request for Comments) standarda, ATLAS obezbedjuje veliku fleksibilnost u primeni, i mogućnost jednostavne nadradnje ili razgradnje u eksploataciji.
 • Skalabilnost – zasnovana na modularnoj arhitekturi hardvera, uz odgovarajuću programsku (firmversku) podršku različitim konfiguracijama sistema ATLAS od najednostavnijih uredjaja sa jednim modulom, do klaster grupisanja oko brzih računarskih mreža.
 • Konektivnost – velike mogućnosti povezivanja zasnovana na projektovanoj arhitekturi hardvera i firmvera koji obezbedjuju višestruke načine pouzdanog komuniciranja, kao i punu TCP/IP podršku umrežavanju, uz poštovanje i primenu 7-novovskog ISO OSI referentnog modela i drugih postojećih komunikacionih standarda.
 • Modularnost – zasnovana na modularnoj strukturi i arhitekturi hardvera i firmvera, uz implementaciju vodećih industrijskih i RFC (Request for Comments) standarda i preporuka, obezbedjena je jednostavna modularna izgradnja sistema ATLAS, kao i kasnije nadgradnje, dopune, inovacije i zamene u eksploataciji.
 • Pouzdanost – zasnovana na redundantnim arhitekturama sistema: dualna, master/slave, vruća rezerva, uz obezbedjeno prebacivanje rada u slučaju kvara (automatsko ili ručno).
 • Auto-dijagnostika – zasnovana na neprekidnom online auto-nadzoru rada, ugradjenoj dijagnostici i sposobnosti predvidjanja kvarova.
 • Lako održavanje – zasnovano na modularnoj organizaciji sistema ATLAS, ugradjenoj auto-dijagnostici, zameni modula i postojanju odgovarajućih alata za testiranje i odr-avanje sistema.
 • Raspoloživost – zasnovana na velikoj inherentnoj pouzdanosti sistema ATLAS i mogućnosti lakog održavanja i brzog i blagovremenog intervenisanja na sistemu.
 • Kastomizacija – izgradnja sistema ATLAS po posebnom zahtevu i za posebne potrebe korisnika je moguća zahvaljujući otvorenosti sistema po pitanju prilagodjenja modularnog firmvera, ugradjene PLC podrške i mogućnosti uvodjenja novih funkcionalnih programa.
 • Otpornost – mogućnost primene u najoštrijim abijentalnim uslovima najzahtevnijih procesa zasnovana je na robusno projektovanom hardveru sistema ATLAS, kao rezultat višegodišnjeg akumuliranog iskustva iz eksploatacije, punog poštovanja postojećih standarda, primene savremenih tehnologija i obavljenih atestiranja.
 • Efikasnost – zasnovana na snažnom računarskom hardveru i pratećoj programskoj podršci (komunikacije, baze podataka, MMI ‘ interfejs sa korisnikom, itd.).
 • Kapacitet – zasnovan na velikim pojedinačnim kapacitetima procesnog interfejsa (sprege sa procesom) i mogućnostima lokalnog umreženja i grupisanja u još veće ATLAS klaster sisteme.
 • Lokalno i daljinsko upravljanje – zasnovano na inherentnim RTU i PLC mogućnostima, koji čine sistem ATLAS pogodnim za autonomno lokalno upravljanje, i/ili učešće u velikim distribuiranim i hijerarhijskim upravljačkim sistemima.
 • Ekonomičnost – zasnovana na posebnom namenskom dizajnu sistema ATLAS, raspoloživoj standardnoj hardverskoj i programskoj podršci, i mogućnosti kastomizacije sistema za potrebe korisnika.
 • Zaštita životne sredine – sistem ATLAS pripada grupi “zelene opreme” uz puno poštovanje postojećih EPA  (Environment Protection Agency) preporuka, i ispunjava uslove za minimalnu potrošnju električne energije, toplotnu disipaciju i EMI zračenja.