Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Nastaviti na srpskom
Sertifikat za "IT Mark"

 

IT Mark Logo

Sa ponosom vas obaveštavamo da je Institut Mihajlo Pupin / IMP-Automatika d.o.o dobila sertifikat za IT Mark (Information Technology Mark) - naša organizacija je u potpunosti ispunila sve uslove iz procedure "IT Mark Appraisal Method" za sticanje ovog sertifikata, i stekla pravo korišćenja odgovarajuće oznake "IT Mark" (IT Mark Logo).  To je još jedan od dokaza da i naši proizvodi u potpunosti zadovoljavaju vodeće evropske i svetske standarde u oblastima informacionih tehnologija.

 

Da pogledate zvanični sertifikat za IT Mark - molimo kliknite OVDE.