Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Pregled Reference
Reference

 Rad na projektu ATLAS je bio praćen stotinama praktičnih implementacija.  Mi smo ponosni što danas možemo da izjavimo:

 • U poslednjih osam godina, imali smo preko 160 velikih instalacija ATLAS sistema u glavnim privrednim oblastima u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama.
 • Više desetina VIEW/ATLAS sistema nadziru i upravljaju proizvodnjom električne energije u državi Srbiji - oni su u punom pogonu u praktično svakom postrojenju za proizvodnju električne energije. 
 • Naša oprema u potpunosti pokriva nadzor i upravljanje regionalnim mrežama za prenos i distribuciju električne energije - gotovo je nemoguće naći i jednu veću trafo stanicu, ili dispečerski centar za bilo koji naponski nivo, koja/koji nije pokrivena našom ATLAS opremom.
 • ATLAS sistemi su obavezni deo u upravljaju svih većih gradskih i područnih distributivnih mreža.
 • Mi smo lideri u regioni u podršci proizvodnji "čiste energije", visoko specijalizovani za upravljanje hidro-elektranama.
 • Naši ATLAS sistemi efikasno doprinose smanjenu zagadjenja okoline u postojećim termo-elektranama na ugalj i mazut.
 • Desetine sistema ATLAS su u pogonu u vodovodnim sistemima u većim gradovima Srbije.
 • Imamo mnoštvo ATLAS-MAX implementacija u upravljanju različitim industrijskim objektima i procesima.
 • Uspešno učestvujemo u primenama  u sistemima za navodnjavanje i zaštitu od poplava.
 • Takodje i u nadzoru železničkih i drumskih tunela.
 • ATLAS-MAX oprema čini infrastruktirnu osnovu svih VIEW SCADA i DCS sistema.
 • Gotovo i da nema mesta gde ATLAS-MAX sistemi ne mogu biti primenjeni - ATLAS-MAX je našao primenu i u "pametnim zgradama".
 • I više od toga ...

 

Kratka i sažeta lista referenci sistema ATLAS u predhodnih nekoliko godina je data u nastavku.  Kompletna referentna lista se može dobiti na zahtev.

 • Sistemi VIEW H_Power u HE Djerdap 1 i HE Djerdap 2 (dve najveće hidro-elektrane na Dunavu, na granici Srbije i Rumunije) - više-računarski sistemi za nadzor i upravljanje hidro-elektranama, kao i zaštitom priobalja reke Dunav (realizovano kroz veći broj ugovora, uz stalnu dogradnju, poboljšanja i funkcionalna proširenja).
 • Sistemi VIEW T_Power u TE Obrenovac A i TE Obrenovac B (dve najveće termo-elektrane na ugalj u Srbiji, koje proizvode više od polovine ukupne električne energije u državi) - centralizovani nadzor i upravljanje: desetak pojedinačnih SCADA sistema u generatorskim blokovima, trafo stanicama i razvodnim postrojenjima, medjusobno povezanih i integrisanih u jedinstven sistem za nadzor i upravljanje.
 • Centralni nadzor i upravljanje termo-generatorskim blokovima u TE Kolubara i TE Kostolac (južno od Beograda), i TE Kosovo A i B (na Kosovu).
 • Nadzor i upravljanje hidro-elektranama (sistemi VIEW H_Power) na reci Drina (na granici Srbije i BiH), kao i drugim rekama u Srbiji (Morava, Vlasina, Rzav, Lim, itd.).
 • Nadzor i upravljanje elektroenergetskim distributivnim i transportnim objektima u susednim državama: Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
 • Integrisani nadzor i upravljanje regionalnim mrežama za prenos i distribuciju električne energije u zapadnom, istočnom, centralnom i južnom delu Srbije, i u Vojvodini.  Realizovano kroz veći broj ugovora sa regionalnim elektroprivrednim preduzećima: Elektroistok, Elektro-Timok, Elektro-Morava, Elektro-Vojvodina, Elektro-Kosovo, i drugim.
 • Centralni nadzor i upravljanje elektroenergetskim distributivnim mrežama u svim većim gradovima i urbanim regionima u Srbiji: Beograd, Niš, Novi Sad, Valjevo, Loznica, Užice, Paraćin, Kruševac, Smederevo, Kraljevo, Požarevac, Sombor, Subotica, Kosovska Mitrovica, Ruma, Sremska Mitrovica, Pirot, Prokuplje, Leskovac, i drugim.  Uvodjenje VIEW SCADA sistema i u gradovima u susednim državama: npr., Bitola (u Makedoniji), Pljevlja (u Crnoj Gori), Trebinje (u Bosni i Hercegovini) ...
 • Upravljanje pogonskim elektro-energetskoim postrojenjima u naftnoj industriji (Naftna Industrija Srbije - NIS), mlekarama (Mlekara Kragujevac), industriji gume (Tigar Pirot), kao i drugim industrijskim procesima.
 • VIEW SCADA sistem za nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom grada Beograda: Kontrolno-upravljački centar i desetine crpnih stanica, reni bunara, i filtarskih postrojenja.
 • VIEW/ATLAS sistemi za zaštitu od poplava i rano uzbunjivanje na reci Drina (HE Višegrad), i na brani Prvonek (Srbijavode).
 • Upravljanje "pametnim" zgradama - specijalizovana primena VIEW/ATLAS sistema za optimizaciju potrošnje električne energije (sistem SPENS u JP SPC Vojvodina, Novi Sad).
  1.