Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Druge teme Aktuelno
Aktuelno - RSS informacije

 

ZVI - za vašu informaciju:

 

  • Novi sistem VIEW SCADA i dogradnja opreme ATLAS za nadzor i upravljanje Hidroelektranom Djerdap - potpisan ugovor.

 

 

  • Dovedite sistem za nadzor vašeg procesa u vašu kancelariju - upoznajte se sa opcijom Netview SCADA.

 

  • Nekada davno ... - pogledajte isečak iz dnevnih novina iz septembra 1981-ve:

Iz novina

 

 

  • Za najnovije vesti iz sveta - CNN (na engleskom), kliknite OVDE.