Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija ATLAS-PT podrška
Programerski terminal ATLAS-PT

 

ATLAS-PT

Programerski terminal ATLAS-PT predstavlja samostalni prenosni uredjaj projektovan za potrebe setovanje i konfigurisanja sistema, on-line proveru rada, nadzor i testiranje sistema, održavanje sistema i PLC programiranje.   ATLAS-PT čini korisnički orijentisan programski paket koji se može izvršavati praktično na svakom prenosmo PC računaru, laptopu ili notebook-u snabdevenim serijskim ili mrežnim interfejsom.  Jedna od mogućih realizacija Programerskog terminala je i na ekranskom terminalu osetljivom na dodir (“touch screen”), koji se opcijski može ugraditi u vrata ormana samog sistema ATLAS.   ATLAS-PT nudi nekoliko veoma važnih opcija za rad sistema ATLAS:

 

ATLAS-PT ne predstavlja obavezni deo opreme sistema ATLAS prosečne konfiguracije.  Medjutim, on jeste veoma važan u svakoj implementaciji sistema ATLAS, ako ništa drugo a ono u početnoj fazi instalacije i konfigurisanja samog sistema.  Iz ugla korisnika, ATLAS-PT ne predstavlja “obavezni deo opreme koja se mora imati”, ali se toplo preporučuje.  A u slučaju sistema ATLAS PLC (programabilni logički kontroler), programerski terminal postaje nezaobilazni deo PLC opreme.