Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija ATLAS-PT podrška PLC specifikacija
PLC upravljanje

 

Jedno od najznačajnijih funkcionalnih poboljšanja sistema ATLAS-MAX predstavlja njegova inherentna sposobnost korisničkog programiranja u cilju ostvarenja specifičnih upravljačkih zahteva - poznata pod imenom “PLC programiranje” (od engleskog naziva “Programmable Logic Control - PLC”) – a koja je bila tradicionalno realizovana uz pomoć druge vrste procesne opreme, tzv. PLC kontrolera.  Ovakva mogućnost je predstavljala značajan korak u zadovoljenju specifičnih korisničkih upravljačkih zahteva, i svakako otvorilo vrata za uspešnu primenu sistema ATLAS u novim oblastima. Upravljanja.  To je istovremeno i glavna karakteristika (združena RTU + PLC funkcionalnost) poslednje generacije programabilnih sistema ATLAS-MAX i ATLAS-MAX/RTL.

Ovaj složeni posao PLC obrada podataka iz procesa obuhvata veći broj pojedinačnih zadataka u procesu pripreme i izvršenja upravljanja:

  • Interaktivno generisanje kontrolno-upravljačkih algoritama.
  • Online validacija i analiza procesnih podataka u realnom vremenu u skladu sa primenjenim kontrolno-upravljačkim algoritmima.
  • Generisanja i izdavanja kontrolno-upravljačkih podataka.
  • Interne i eksterne provere podataka .
  • “Pametno” donošenje upravljačkih odluka – prevencija pogrešnog rada.
  • Autonomno testiranje i online dijagnostika.
  • Upozorenja i alarmiranja.

Prvi, i verovatno najizazovniji korak predstavlja interaktivna izrada PLC algoritama koji će se primeniti u upravljanju.  Postoji nekoliko standardizovanih programskih tehnika za ovu namenu – one su poznate kao PLC jezici i definisani su u IEC 1131-3 standardu.  Sistem ATLAS u potpunosti podržava IEC PLC standarde, i obezbedjuje:

  • Leder dijagrame (LD) – grafički jezik za programiranje baziran na primeni leder dijagrama (lestvičastih dijagrama), tehnike koja se razvila iz električnih dijagrama povezivanja koji su se koristili u automobilskoj industriji za predstavljanje relejnih šema upravljanja.  Danas je to široko korišćena tehnika PLC programiranja.  Napisani programi i način na koji su predstavljeni podsećaju na lestve (merdevine, na engleskom “ladder”) odakle i potiče ime LD tehnike programiranje.
  • Funkcionalne blok dijagrame (FBD) - drugi grafički jezik za PLC programiranje, koji obuhvata veliku biblioteku funkcionalnih blokova, počev od jednostavnih logičkih blokova: I, ILI, komplementa, ekskl. ILI, flip-flopova, brojača, pomeračkih registara, i dr., pa sve do veoma kompleksnih upravljačkih blokova.  FBD jezik omogućuje medjusobno povezivanje postojećih bibliotečnih funkcionalnih blokova u cilju kreiranja veoma složenh kontrolno-upravljačkih algoritama.  FBD podsećaju u mnogome postojeće alate za kreiranje elektrinih i elektronskih šema i dijagrama, i slično ovim alatima i FBD podržava emulaciju, validaciju podataka, funkcionalna testiranja i otkrivanje grešaka.
  • Struktuirani tekst (ST) - tekstualni jezik za PLC programiranje višeg nivoa apstrakcije, koji podseća na Pascal, i koji je veoma fleksibilan i intuitivan za efikasno pisanje kontrolno-upravljačkih algoritama.  ST koristi uslovne i bezuslovne programske operatore koji obezbedjuju jednostruka i višestruka logička grananja i petlje u programu.  Obučeni programeri često smatraju da ST jezik predstavlja najbolji alat za PLC programiranje.  Kada se koristi i simboličko adresiranje, ST programi podsećaju na niz opisnih rečenica, što ih čini razumljivim i prihvatljivim i za programere početnike.

Nezavisno od toga koji se programski PLC jezik koristi, krajnji rezultat uvek predstavlja kompilirani upravljački PLC kod koji se prenosi (spušta) na sistem ATLAS i upisuje u postojeću fleš memoriju, čime postaje integralni deo ATLAS firmvera do sledećeg PLC reprogramiranja.  U tu svrhu se koristi namenski programerski terminal ATLAS-PT koji je u potpunosti opremljen potrebnim alatima za prevodjenje PLC programa, konverzije PLC dijagrama i koda izmedju pojedinih PLC jezika, i alatom za spuštanje PLC koda na sam sistem ATLAS.

 

Najsloženiji i najosetljiviji programski deo programerskog terminala ATLAS-PT predstavlja alat za PLC programiranje, koji čini PLC programski paket (poznat i pod imenom FBD programski paket) koji se sastoji od većeg broja grafičkih alata, razvijenih i napisanih u TCL jeziku na Linux OS platformi.  Centralno mesto u FBD programskom paketu zauzima FBD editor - FBDE (Function Block Diagram Editor), koji predstavlja editor leder dijagrama u skladu sa standardom IEC 1131-3.  Ostali raspoloživi alati i korisnički programi podrzavaju rad sa leder dijagramima: prevodjenje ledera u ST kod, kompilaciju u izvrsni kod sistema ATLAS, simulacije ledera, debagovanja ledera, online testiranja i spuštanje aplikativnih izvršnih programa na same ATLAS uredjaje.

PLC programiranje je organizovano u okviru pojedinačnih PLC projekata, i sa leder dijagramima projektovanim i razvijenim za konkretne ATLAS uredjaje/sisteme.  U skladu sa ovim, na samom početku se FBD programski paket aktivira sa samo jednim obaveznim argumentom, a to je ime projekta.   Po uspešnom završetku “login” procedure korisnika-programera, odnosno uspešno obavljenoj “autentikaciji i autorizaciji” korisnika (proveri identiteta i prava korisnika), i odredjivanju konkretnog ATLAS uredjaja, otvara se GLAVNI PLC MENI:

PT-Meni

Dve opcije predstavljenog menija su od posebnog značaja: