Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija Mehanička specifikacija
Mehaničke karakteristike

 

Primenjeni mehanički standard za sprežne ATLAS module jeste štampana ploča formata dvostruke Evropa kartice visine 6HE.  Primenjena su dva tipa štampanih ploča sprežnih modula (PI modula):

Format ATLAS modula

ATLAS Stampa Spec

 

Sprežni ATLAS moduli se smeštaju u jedan ili više 19-inčevskih rekova (krletki) sa 14 slotova (mesta za štampane ploče):

ATLAS Rack

ATLAS Rek Spec

 

ATLAS rekovi se smeštaju u jedan ili više samostojećih ormana, zavisno od konkretne konfiguracije i kapaciteta sistema ATLAS, a u skladu sa postojećim uslovima na samom mestu ugradnje:

ATLAS Cabinet Housing

ATLAS Orman Spec

 

Uvodjenje signalnih kablova iz procesa se obavlja kroz postojeće namenske otvore na podu ormana, i zatim dovodi na odgovarajuće vezne reglete.  Snimak dela veznih regleta iz jedne od postojećih ATLAS instalacija je ovde prikazan:

ATLAS Terminal Strips