Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Tehnička specifikacija
Tehnička specifikacija sistema ATLAS-MAX

 

ATLAS-Oluja

 

ATLAS-MAX je vaš pouzdani partner kome možete uvek verovati.  ATLAS-MAX je projektovan za najstrožije i najzahtevnije ekploatacione uslove elektroenergetskog okruženja.

  • Za detaljniji opis radnih uslova - kliknite OVDE.
  • Za detaljnji opis mehaničkih karakteristika - kliknite OVDE.
  • Za detaljniji opis sprežnih modula (modula procesnog interfejsa) - kliknite OVDE.
  • Za detaljniji opis starta i inicijalizacije sistema - kliknite OVDE,
  • Za detaljniji opis programskog terminala ATLAS-PT - kliknite OVDE.