Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Konfiguracija ATLAS klasteri
ATLAS klasteri

 

ATLAS-XP2 klaster

 

ATLAS XP2 Cluster

Ovde predstavljeni ATLAS-XP2 klaster obuhvata samo dva člana, ali se on može lako proširiti sa dodatnim ATLAS-XP2 uredjajima.  Članovi klastera medjusobno komuniciraju posredtvom postojeće brze TCP/IP mreže (tipa LAN, ili WAN) – oni dele sve potrebne informacije i podatke iz procesa kroz zajedničke baze podataka (“data pools”).  Rezultat ovakve klaster konfiguracije jeste efikasni distribuirani sistem za lokalno i daljinsko upravljanje procesom.

 

ATLAS-MAX klaster

 

ATLAS-MAX Cluster

Ovaj ATLAS klaster obuhvata veći broj ATLAS-MAX/RTL članova organizovanih oko brze TCP/IP mreže, sa zajedničkim ciljem efikasne kontrole procesa.  Svaki član klastera obavlja svoj deo posla, i deli informacije i podatke sa ostalima.  Jedan od članova ima vodeću ulogu u radu klastera, i obezbedjuje odredjene zajedničke servise (kao što je, u ovom primeru, komunikacija sa udaljenim centrom) - medjutim, treba imati u vidu da potrebni zajednički servisi mogu biti delegirani i drugim članovima klastera.

 

Kombinovani ATLAS klaster

 

ATLAS Combined Cluster

Ova konfiguracija ATLAS klastera je nazvana “kombinovani klaster” zbog svog heterogenog sastava.  Dva različita tipa sistema ATLAS: ATLAS-MAX/RTL i ATLAS-XP2 se mogu kombinovati na različite načine u okviru zajedničkog klaster sistema – ovde prikazani klaster predstavlja samo jedan ilustrativni primer.  I ovde više sistema ATLAS (sada različitog tipa), organizovanih oko zajedničke brze TCP/IP mreže, medjusobno razmenjuju potrebne podatke i poslove, u cilju ostvarenja efikasnog složenog sistema za kontrolu procesa.