Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Organizacija Organizacija hardvera Sprega sa procesom
Sprega sa procesom - Procesni interfejs


 

Procesni interfejs - PI čini veći broj ulazno/izlaznih PI modula preko kojih se ostvaruje sprega sa procesom, odnosno sprega izmedju procesorskog / računarskog dela sistema ATLAS-CRJ i industrijskog ili elektroenergetskog postrojenja.  U zavisnosti od smera kretanja podataka u toj sprezi (u ili iz sistema), sprežni PI moduli se mogu grupisati na:

 • Ulazni PI moduli prikupljaju pogonske podatke iz različitih industrijskih i elektroenergetskih procesa u realnom vremenu, koji se često identifikuju kao ulazni procesni podaci i obuhvataju normalizovane i standardizovane digitalne i analogne električne signale koji odgovaraju različitim fizičkim pogonskim veličinama.  Sama normalizacija podataka se obavlja posebnom opremom (releji, transduseri, konvertori, transformatori, itd.), ali ATLAS PI moduli moraju biti kompatibilni sa svim postojećim industrijskim i elektroenergetskim snandardima i preporukama (koji se odnose na zahtevana kondicioniranja ulaznih signala, galvanska odvajanja, tačnost i rezolucije konverzija podataka).

 

 • Izlazni PI moduli izdaju (isporučuju) podatke u proces (postavne vrednosti, upravljački podaci i indikatorske veličine) u realnom vremenu.  Izlazni procesni podaci obuhvataju analogne i digitalne postavne vrednosti, impulsne (uključi/isključi) i trajne komande, AGC komande i druge analogne i digitalne regulacione i indikatorske podatke.  Imajući u vidu poseban značaj i namenu ovih podataka, posebna pažnja se mora posvetiti integritetu i sigurnosti svih izlaznih procesnih podataka.

 

Sprežni PI moduli se smeštaju u jedinstvene 14-slotne rekove (krletke) procesnog interfejsa – ATLAS PI rekove opremljene posebnom zadnjom pločom koja obezbedjuje internu ATLAS PI magistralu preko koje sprežni moduli komuniciraju sa centralnom računarskom jedinicom ATLAS-CRJ na dva načina:

 • ATP02 kontrolisana ATLAS PI  magistrala
 • ATP02 PI Rack.jpg

 

 • XP2 mikroračunarski kontrolisana ATLAS PI magistrala 
 • XP2 PI Rack

 

Ne postoji nekakav “univerzalni” sprežni PI modul koji može u realnom vremenu da prihvati sve ulazne veličine iz procesa, ili da izda sve izlazne podatke za proces.  Posledica toga je jasno prisustvo nekoliko grupa srodnih ulaznih i izlaznih sprežnih PI modula:

 • Analogni ulazni moduli – više tipova modula projektovanih da prihvate i prilagode standardni normalizovani strujni ili naponski signal iz procesa, i obave konverziju u digitalni numerički podatak pogodan za dalju lokalnu obradu.  Standardno je primenjena 12-bitna AD konverzija koja obezbedjuje tačnost podataka od 0,2%, što zadovoljava u najvećem broju slučajeva.  Potrebno galvansko odvajanje i brzine skaniranja se ostvaruju na različite načine.  Posebna pažnja je posvećena:
  - kastomizaciji konverzije ulazne struje u naponski merni opseg;
  - merenju temperatura - Pt-100 i termoparovi;
  - pojedinačnim ili grupisanim letećim kondenzatorima;
  - pojedinačna ili zajednička AD konverzija;
  - galavanskom odvajanju (pre ili posle AD konverzije).

 

 • Digitalni ulazni moduli – više tipova modula projektovanih za skaniranje i filtriranje binarnih naponskih signala iz procesa (uobičajeno skaniranje je u oktetima/bajtovima, ili njihovim multiplima).  Razlike izmedju postoječih modula se odnose na:
  - vrednost napona ulaznih signala;
  - galvansko odvajanje signala;
  - kapacitet modula (broj ulaznih signaala);
  - filtriranje signala;
  - brzine skaniranja ulaznih signala.

 

 • Brojački ulazni moduli – više tipova modula projektovanih da filtriraju i prebrojavaju (sumiraju) ulaznu sekvencu impulsnih signala iz procesa.  Prebrojavanje ulazanih signala je autonomno, hardverski ili programski kontrolisano.  Značaj i osetljivost brojačkih podataka uslovaljava potrebu za strogim i preciznim podešavanjima modula, i zadovoljenjem postojećih standarda i preporuka.  Veći broj parametra modula moraju biti podešljivi i/ili programabilni:
  - filtriranje ulaznih signala;
  - tip i opseg brojanja;
  - numeričke konverzije;
  - galvansko odvajanje signala.

 

 • Analogni izlazni moduli – više tipova modula projektovanih za izdavanje standardnih referentnih strujnih ili naponskih signala u proces, za potrebe analognih regulatora ili indikatora.  Zahtevana operativna fleksibilnost modula se postiže hardverskim podešavanjem ili programskom kontrolom, a odnosi se na:
  - opseg izlaznog signala;
  - tačnost izlaznog signala;
  - usaglašavanje impedansi;
  - galvansko odvajanje signala.

 

 • Digitalni izlazni moduli – više tipova postavnih i komandnih modula.  Funkcionalna raznolikost komandnih naloga uslovljava i raznolikost odgovarajućih modula.  Razlike u harverskom dizajnu modula su posebno izražene po pitanju izdavanja komandnih signala u proces:
  - tranzistorski ili relejni izlazi;
  - trajni ili impulsni izlazi;
  - fiksni ili modulisani izlazi;
  - jednostepena ili dvostepena operacija;
  - galvansko odvajanje izlaza;
  - opseg naposnkih izlaza.

 

Drugi specijalizovani sprežni PI moduli – postoji odredjeni broj specijalizovanih modula (npr. modul za GPS sinhronizaciju vremena), dok se drugi mogu realizovati na zahtev.  Generalno, pristup u realizaciji specijalnih PI modula je da se svi specifični zahtevi prebace u domen programiranja, kada je to moguće.  Medjutim, ponekad to nije moguće (najčešće zbog postojećih vremenskih ograničenja), i tada je jedino rešenje dizajniranje novog PI modula.