Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX Organizacija Organizacija firmvera
Organizacija firmvera

 

ATLAS prestavlja i složeni i moćni programski sistem – bez te programske podrške svi navedeni hardverski moduli bi predstavljali bezživotne i bezkorisne komade neoperabilne “gvoždjurije” .   ATLAS firmver (program upisan u silikon sistema) je organizovan kao skup kontrolabilnih programskih entiteta specifičnih namena, koji medjusobno dele i razmenjuju podatke kroz postojeće, unapred definisane programske medjuveze (interfejse): protokole, standarde i sistemska pravila.  Ovakva “modularna programska organizacija” donosi neposredne koristi po pitanju programske fleksibilnosti, skalabilnosti, lakšeg održavanja i nadgradnje, kao i u efikasnijoj i ekonomičnijoj realizaciji sistema ATLAS.  Glavni programski entiteti (celine) firmvera sistema ATLAS su:

 

  • ATLAS RT JEZGRO – centralni programski deo sistemskog i aplikativnog firmvera koji obezbedjuje potrebne radne uslove (tzv. “run-time” okruženje) za uspešno izvršenje programa i rad sistema ATLAS.  Dve postojeće verzije ATLAS RT jezgra su:
      - ATLAS-MAX koristi prilagodjeni (kastomizirani) VRTX operativni sistem za rad u realnom vremenu (VRTX real-time OS).  Danas je to "zastarelo" rešenje i isporučuje se samo na posebni zahtev korisnicima koji već poseduju ovakvu ATLAS opremu.
      - ATLAS-MAX/RTL koristi prilagodjeni (kastomizirani) Real-Time Linux operativni sistem, odakle i potiče sufiks “RTL” u imenu.  Ovaj proizvod otvorenog koda (”open source”) je prenesen i instalisan (portiran) na ATLAS-MAX hardver, čime su stvoreni programski uslovi za dugogodišnje uspešno korišćenje najsavremenijeg računarskog hardvera koji se pojavljuje na tržištu svake godine.  Rezultat je kompatibilni, ali savremeniji i moćniji RTU/PLC sistem, koji danas predstavlja standardni ATLAS proizvod.
  • ATLAS MODULI – veće zaokružene aplikativne programske celine organizovana oko odredjenog posla (ili grupe zadataka) u okviru sistema ATLAS.
  • ATLAS PLUGIN-i – aplikativne programske celine čiji je cilj izvršenje odredjenog zadatka (ili funkcije) u okviru sistema ATLAS.  Glavna karakteristika plugin-a jeste njegova jednostvana implementacija – kao što njegov engleski naziv na to i neposredno ukazuje (“plugin” je engleska reč za “utikač”), ATLAS plugin se može jednostavno “uključiti u”, ili “isključiti iz” firmvera sistema ATLAS.
  • ATLAS ALATI (TOOLS) – veći broj programa za konfigurisanje, PLC editovanje, dijagnostiku i održavanje, kao i drugih programa za podršku sistema ATLAS.

 

Navedeni programski entiteti odgovaraju programskoj organizaciji “od-gore-ka-dole”, pri čemu niže navedeni entiteti mogu biti konstituenti viših programskih celina.  Ovakva programska sistematizacija može pomoći u lakšem opisivanju i razumevanju važnih osobina firmvera sistema ATLAS: fleksibilnost, skalabilnost i nadgradljivost – jednostavno, zamenom odredjenog programskog plugin entiteta, moguće je poboljšanje stare instalacije novim i boljim tehnološkim rešenjem, često i na samom terenu.