Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Sistem ATLAS-MAX
Namena sistema ATLAS-MAX

 

ATLAS Mission

 

ATLAS-MAX/RTL predstavlja moćni sistem za lokalni i daljinski nadzor i upravljanje, optimalno prilagodjen potrebama velikih distribuiranih upravljačkih sistema  kao što su: elektroenergetski sistemi, sistemi za napajanje vodom, sistemi za distribuciju gasa, kao i mnogi kompleksni industrijski upravljački sistemi.  Uvek kada se traži složeno lokalno upravljanje, ATLAS-MAX predstavlja dobar izbor i rešenje.  Osnovna namena sistema jeste da pruži pravi odgovor na sve postojeće visoko-zahtevne potrebe svakodnevnog pogonskog upravljanja, koja se ostvaruje kroz uspešno ispunjenje sledećih grupa zadataka:

  • Akvizicija pogonskih podataka )podataka iz procesa);
  • Lokalna online obrada podataka u realnom vremenu;
  • RTU i PLC upravljanje pogonom (procesom);
  • Daljinski i mrežni prenos podataka;
  • Vizualizacija i prezentiranja podataka;
  • Obrade i arhiviranja podataka;
  • Autonomna dijagnostika i održavanje sistema;
  • Interaktivno programiranje;
  • SCADA i druga programska nadgradnja.Acquisition of process data;

 

Za detaljniji opis sistema ATLAS-MAX izaberite jedno od sledećih poglavlja: