Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Osobine
Osobine uredjaja pATLAS

 

 • Fleksibilnost – zasnovana na fleksibilnoj organizaciji hardvera i softvera (firmvera), uz potpuno zadovoljenje vodećih industrijskih i RFC (Request for Comments) standarda, pATLAS obezbedjuje veliku fleksibilnost u primeni, i mogućnost jednostavne nadradnje ili razgradnje u eksploataciji.
 • Skalabilnost – zasnovana na modularnoj arhitekturi hardvera, uz odgovarajuću programsku (firmversku) podršku različitim konfiguracijama koje se kreću od najednostavnijih uredjaja sa jednim U/I modulom, do klaster grupisanja više umreženih pATLAS uredjaja.
 • Komunikativnost (konektivnost) – zasnovana na projektovanoj arhitekturi hardvera i firmvera koji obezbedjuju višestruke načine pouzdanog komuniciranja, kao i punu TCP/IP podršku umrežavanju, uz poštovanje i primenu 7-novovskog ISO OSI referentnog modela i drugih postojećih komunikacionih standarda.
 • Modularnost – zasnovana na modularnoj strukturi i arhitekturi hardvera i firmvera, uz implementaciju vodećih industrijskih i RFC (Request for Comments) standarda i preporuka, obezbedjena je jednostavna modularna izgradnja, kao i kasnije nadgradnje, dopune, inovacije i zamene u eksploataciji.
 • Pouzdanost – zasnovana na redundantnim sistemskim arhitekturama: dualna, master/slave, vruća rezerva, uz obezbedjeno prebacivanje rada u slučaju kvara (automatsko ili ručno).
 • Auto-dijagnostika – zasnovana na neprekidnom online auto-nadzoru rada, ugradjenoj dijagnostici i sposobnosti predvidjanja kvarova.
 • Održavanje – lako oržavanje i zamena modula, zasnovani na inherentnoj modularnoj organizaciji uredjaja i raspoloživim moćnim alatima za održavanje.
 • Raspoloživost – visoka raspoloživost uredjaja je zasnovana na velikoj inherentnoj pouzdanosti uredjaja i mogućnosti lakog održavanja i brzog i blagovremenog intervenisanja na uredjaju.
 • Kastomizacija – izgradnja uredjaja pATLAS po posebnom zahtevu i za posebne potrebe korisnika je moguća zahvaljujući otvorenosti sistema po pitanju uvodjenja novih i/ili prilagodjenja postojećih funkcija uredjaja.
 • Otpornost (robustnost) – zasnovana je na robusno projektovanom hardveru, kao rezultat višegodišnjeg akumuliranog iskustva iz eksploatacije, punog poštovanja postojećih standarda, primene savremenih tehnologija i obavljenih atestiranja.  Tome doprinose i male dimenzije uredjaja koje omogućuju efikasnu mehaničku zaštitu, temperaturnu stabilnost, kao i zaštitu od elektro-magnetnih smetnji.
 • Kompaknost – zasnovana na malim dimenzijama pATLAS komponenata i modula, funkcionalnoj raspodeli resursa, izboru mehaničkih komponenata, načinu povezivanja i kabliranja i maloj potrošnji uredjaja.
 • Efikasnost – zasnovana na snažnom procesorskom i procesnom hardveru i pratećoj programskoj podršci, malim prosečnim kapacitetima i lakom prilagodjavanju potrebama okruženja.
 • Kapacitet – zasnovan na mogućnostima lokalnog umreženja i grupisanja većeg broja uredjaja pATLAS u klaster sisteme.
 • Lokalno i daljinsko upravljanje – zasnovano na inherentnim RTU i programabilnim PLC mogućnostima, koji čine uredjaj pATLAS pogodnim za autonomno lokalno upravljanje, i/ili učešće u većim distribuiranim i hijerarhijskim upravljačkim sistemima.
 • Ekonomičnost – zasnovana na namenskom dizajnu samog uredjaja i mogućnostima lake kastomizacije prema konkretnim potrebama korisnika.
 • Zaštita životne sredine – uredjaj pATLAS pripada grupi “zelene opreme” uz puno poštovanje postojećih EPA (Environment Protection Agency) preporuka, i ispunjava uslove za minimalnu potrošnju električne energije, toplotnu disipaciju i EMI zračenja.