Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Organizacija
Organizacija uredjaja pATLAS

 

Uredjaj pATLAS predstavlja moćni sistem za akviziciju, nadzor i upravljanje procesima koji se sastoji od većeg broja gradivnih komponenata malih dimenzija, a koje su medjusobno spregnute na optimalan način radi zadovoljenja postojećih operativnih zahteva u specifičnom pogonskom okruženju (procesu).  Pri tome postojeća otvorenost i fleksibilnost uredjaja omogućuju različite pristupe njegovoj hardversko/programskoj organizaciji, a sve u cilju ispunjenja različitih zadataka, što ga i čini pogodnim za mnoge različite primene.

Svaka od pATLAS komponenata obuhvata dva gradivna dela: osnovni hardver, i odgovarajuću programski podršku (softver).  Strogo govoreći, pATLAS predstavlja programski upravljani uredjaj čiji hardver obuhvata veći broj programski-kontrolisanih sistemskih modula i ulazno/izlaznih modula sprege sa procesom.  To znači da rad pojedinih hardverskih modula, kao i sama pATLAS konfiguracija, direktno zavise od prateće programske podrške – program je taj koji čini osnovni hardver aktivnim i funkcionalnim .  Činjenica da je interni kontrolno-upravljački program za rad uredjaja smešten “u silicijumu” (nedestruktivnoj memoriji) i da je nepromenljiv tokom redovnog rada uredjaja, čini da se ovakva programska podrška identifikuje kao “firmver

Za detaljniji opis organizacije hardvera uredjaja pATLAS, kliknite OVDE.
Za detaljniji opis organizacije firmvera uredjaja pATLAS, kliknite OVDE.