Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija
Tehnička specifikacija uredjaja pATLAS

 

pATLAS-Oluja

 

pATLAS ije vaš pouzdani partner na koga se uvek možete osloniti - i u dobru i u zlu.  Uredjaj pATLAS je projektovan za najoštrije ambijentalne uslove rada.

  • Za detaljniji opis električnih i eksploatacionih karakteristika uredjaja - kliknite OVDE.
  • Za detaljniji opis mehaničkih karakteristika uredjaja - kliknite OVDE.
  • Za detaljiju tehničku specifikaciju modula uredjaja - kliknite OVDE.
  • Za opis starta i inicijalizacije uredjaja - kliknite OVDE.
  • Za opis Terminala za kontrolu rada pATLAS-MT - kliknite OVDE.