Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Organizacija Organizacija p-hardvera
Organizacija hardvera uredjaja pATLAS

 

Uredjaj pATLAS predstavlja namenski procesni mikroračunar (računar malih dimenzija), koji je projektovan za najoštrije procesne uslove (ambijentalne i eksploatacione).  Uredjaj je organizovan oko I2C magistrale , kao skup kompatibilnih pATLAS modula koji obuhvataju: jedan centralni procesorski modul (CPM modul) i odredjeni broj U/I modula sprege sa procesom, kao što je prikazano na sledćem uprošćenom blok-dijagramu:

pATLAS Blok Dijagram

Iako je predstavljeni blok-dijagram uredjaja pATLAS veoma opšti i strogo funkcionalan, on u mnogo elemenata odgovara stvarnoj hardverskoj organizaciji samog uredjaja, gde svaki predstavljeni blok bukvalno i odgovara jednoj fizičkoj komponenti (izuzetno više komponenti).

  • Napojna jedinica obezbedjuje neprekidno električno napajanje svih delova uredjaja pATLAS: CPM (CPU) modula i modula za spregu sa procesom (U/I moduli i drugi moduli posebne namene).  Generalno, električno napajanje se obavlja posredstvom razvodne šine I2C magistrale, sa nekoliko izuzetaka gde je izvedeno direktno.  Napajanje može biti realizovano sa jednom ili dve napojne jedinice (redundantno napajanje).
  • Centralni procesorski modul CPM (CPU modul) predstavlja centralnu pATLAS komponentu – “srce” i “mozak” samog uredjaja.  To je programabilni deo sistema koji čuva postojeći kontrolno-upravljački program (firmver) za rad uredjaja i upravlja svim U/I modulima kroz postojeću master/slave komunikaciju preko I2C magistrale.  Ovde se takodje čuvaju i sve relevantne baze podataka i odavde se upravlja daljinskom i mrežnom komunikacijom uredjaja.  U osnovi, CPU modul predstavlja kastomizirani namenski industrijski procesni mikroračunar bez diska pogodan za pogonsku kontrolu industrijskih i elektroenergetskih procesa.
  • I2C magistrala (Inter-Integrated Circuit magistrala) predstavlja serijsku računarsku master/slave magistralu koja može imati više master učesnika (multi-master) i koja je zatvorena na jednom kraju (single-ended), a koja povezuje sve module uredjaja pATLAS u jedan funkcionalni sistem.  U žargonu je možemo slikovito opisati kao skup "arterija" i "vena" koje omogućuju protok signala koji održavaju "sistem u životu".  Praktično je realizovana kao 5-linijska razvodna šina sa utičnim TBUS konektorima za povezivanje pojedinačnih pATLAS modula.
  • U/I (ulazno/izlazni) moduli - veći broj ulazno/izlaznih modula koji obezbedjuju spregu izmedju industrijskog ili elektroenergetskog procesa (postrojenja) i procesorskih/računarskih resursa samog uredjaja.  U zavisnosti od smera toka podataka iz procesa (ka ili od uredjaja), U/I moduli su grupisani u:

- Ulazni moduli prikupljaju pogonske podatke (iz različitih industrijskih i elektroenergetskih procesa) u realnom vremenu, koji se zatim predaju CPU modulu na dalje rukovanje i obradu.
- Izlazni moduli izdaju (isporučuju) podatke u proces (postavne vrednosti, upravljački podaci i indikatorske veličine) u realnom vremenu, koji najčešće uzrokuju odredjene promene stanja i statusa procesa.

  • Specijalizovani moduli (Moduli posebne namene) odredjeni broj namenski projektovanih modula uredjaja pATLAS, koji popunjavaju prazan prostor izmedju raspoloživih modula uredjaja i odredjenih specifičnh potreba stvarnih procesa.  U praksi, najčešće ovako projektovani moduli brzo postaju deo standardnog asortimana pATLAS modula.

 

Svi pATLAS moduli i pripadajuće komponente su projektovani u skladu sa usvojenim internim mehaničkim i električnim standardima i preporukama, koji opet odgovaraju medjunarodnim standardima i preporukama.  Pri tome je posebna pažnja posvećena I2C standardu kojim su definisani tip i način rada, alokacija i adresiranje modula, upravljački i identifikacioni podaci, kao i ostali signali važni za funkcionisanje uredjaja.  Za više detalja o I2C magistrali kliknite OVDE.    

Napomena: Predstavljena organizacija uredjaja pATLAS je opšta, i pre svega funkcionalna.  Navedeni organizacioni delovi se mogu medjusobno znatno razlikovati po pitanju interne organizacije i složenosti.