Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Organizacija Organizacija p-softvera
Organizacija firmvera uredjaja pATLAS

 

Uredjaj pATLAS je sigurno lakše sagledati i razumeti kroz prikaz njegovog hardvera i tehničkih i ekploatacionih karakteristika.  Medjutim, pATLAS prestavlja i složeni i moćni programski sistem – bez te programske podrške svi navedeni hardverski moduli bi predstavljali bezživotne i beskorisne komade neoperabilne “gvoždjurije” (originalno značenje engl. reči "hardware").  Istina, nije lako opisati na sažeti i razumljivi način razgranatu i sofisticiranu programsku strukturu i organizaciju uredjaja pATLAS, a još je teže razumeti u potpunosti kako je sve to integrisano u jedinstven “pametni” programski sistem.  Jedan takav uprošćeni opis bi mogao biti: programski paket pATLAS je organizovan kao skup kontrolabilnih programskih entiteta specifičnih namena, koji medjusobno dele i razmenjuju podatke kroz postojeće, unapred definisane programske medjuveze (interfejse): protokole, standarde i sistemska pravila.  Ovakva “modularna programska organizacija” donosi neposredne koristi po pitanju programske fleksibilnosti, skalabilnosti, lakšeg održavanja i nadgradnje, kao i u efikasnijoj i ekonomičnijoj realizaciji samog uredjaja.  Glavni programski entiteti (celine) su:

  • RTE JEZGRO – centralni deo sistemskog i aplikativnog softvera koji obezbedjuje potrebne radne uslove (tzv. “run-time” okruženje) za uspešno izvršenje programa i rad uredjaja pATLAS.
  • PROGRAMSKI MODUL – veća zaokružena programska celina organizovana oko odredjenog posla (ili grupe zadataka). 
  • PROGRAMSKI PLUGIN – zaokružena programska celina čiji je cilj izvršenje odredjenog zadatka (ili funkcije).  Glavna karakteristika plugina jeste njegova jednostvana implementacija – kao što njegov engleski naziv na to i neposredno ukazuje (“plugin” je engleska reč za “utikač”), programski plugin se može jednostavno “uključiti u”, ili “isključiti iz” programskog sistema pATLAS.
  • PROGRAMSKI ALATI – veći broj programa za konfigurisanje, PLC editovanje, dijagnostiku i održavanje, kao i drugih programa za podršku rada uredjaja pATLAS, koji su realizovani kao autonomna namenski projektovana oprema u okviru projekta pATLAS.

 

Navedeni programski entiteti odgovaraju programskoj organizaciji “od-gore-ka-dole”, pri čemu niže navedeni entiteti mogu biti konstituenti viših programskih celina.  Ovakva programska sistematizacija može pomoći u lakšem opisivanju i razumevanju programske podrške samog uredjaja pATLAS.  Ona takodje direktno ukazuje i na važne osobine uredjaja: fleksibilnost, skalabilnost i nadgradljivost – jednostavno, zamenom odredjenog programskog entiteta, moguće je poboljšanje stare instalacije novim i boljim tehnološkim rešenjem.