Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija E&E p-karakteristike
Električne i eksploatacione karakteristike uredjaja pATLAS

 

  • Električne karakteristike napajanja uredjaja pATLAS

PSU karakteristike

 

Postoji nekoliko napojnih jedinica u upotrebi.  Dve najčešće (standardna napajanja) su prikazana: 

Standard PSUs

 

  • Ulazno/izlazni kapacitet uredjaja pATLAS

pATLAS Kapaciteti

 

  • Ambijentalni radni uslovi

Ambijent