Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija pATLAS moduli
Moduli uredjaja pATLAS

 

Moduli uredjaja pATLAS (pATLAS moduli) čine veliku grupu različitih procesorskih/procesnih i ulazno/izlaznih modula koji su projektovani i proizvedeni za potrebe standardnog i proširenog nadzora i upravljanja u najoštrijim uslovima pogonskog okruženja u industrijskim i elektroenergetskim procesima.  Pojedinačni modul obuhvata jednu ili dve štampane ploče (druga je najčešće dodatna “sendvič” ploča) malih dimenzija, koje su smeštene u jednom od kućišta "Phoenix Contact ME".  Štampane ploče modula zadovoljavaju specifikaciju za Phoenix COMBICON i ME/TBUS proizvodni program, i imaju direktan 5-pinski utični konektor (smešten na zadnjoj strani štampane ploče) za povezivanje sa TBUS konektorom (ženskog tipa) na razvodnoj šini I2C magistrale.  Eksterni signali (pogonski signali iz procesa i drugi) se dovode na posebne višepolne kleme sa šrafom na prednjoj strani kućišta modula, i vode pomoću kratkih internih flet-kablova na same štampane ploče unutar kućišta modula. 

Tipičan uredjaj pATLAS obuhvata jedan CPU modul i više U/I modula i/ili modula posebne namene - što je prikazano ovde:

pModules

 

Iako se pojedini U/I moduli iste namene medjusobno mogu razlikovati u odredjenim detaljima i tehničkim karakteristikama, specifikacija U/I modula koja sledi je organizovana tako da su moduli iste namene grupisani zajedno.  To znači da ako je specificirano više različitih karakteristika (ili opseg karakteristika) za U/I modul odredjene namene, one nisu važeće za svaki od modula te vrste – naprotiv, one važe za pojedinačne module u okviru te vrste.

 

Centralni procesorski modul (CPU modul):

CPU Module

CPU Karakteristike

CPU povezivanje

 

Digitalni ulazni modul:

DI Module

DI karakteristike

 
Brojački ulazni modul:

CI Module

CI karakteristike

 
Analogni ulazni moduli:

AI Module   AI4 Module

AI karakteristike

 
Komandni izlazni moduli:

CO Module   CO2 Module

CO karakteristike

 
Analogni izlazni moduli:

AO Module

AO karakteristike

 
GPS modul:

GPS Module

GPS karakteristike

GPS povezivanje

 

TCP/IP Ethernet - serijski interfejs:

Eth-FO Module

Eth-FO karakteristike

 

Fiber-optičko čvorište

FO Hub

FO-Hub karakteristike

 

GPRS modem

GPRS Modem

GPRS karakteristike

GPRS povezivanje