Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Organizacija Organizacija p-hardvera CPU modul - CPM
CPU modul uredjaja pATLAS

 

CPU modul predstavlja kastomizirani namenski procesni mikroračunar bez diska čija je hardversko/programska platforma PC-kompatibilna (PC – personalni računar).  Umesto diska, koristi se nedestruktivna fleš memorija (za čuvanje prenetog i prilagodjenog PC-kompatibilnog sistemskog programskog jezgra/kernela, RTE programske podrške i pATLAS aplikativnih programa), SRAM i FRAM memoriju za smeštaj tekućih podataka, i dodatna SD kartica za čuvanje kastom/posebnih i konfiguracionih podataka.

pATLAS CPU Module

 

Projektovan za prostorno ograničene implementacije, CPU modul obezbedjuje veliku procesnu snagu, i fleksibilnost i pouzdanost u primenu u najoštrijim ambijentalnim uslovima.  Modul predstavlja namenski PC-kompatibilni mikroračunar malih dimenzija, smešten u kompaktno i robusno kućište, pogodan za lako povezivanje sa pogonom i uključenje u sisteme za nadzor i upravljanje različitim industrijskim procesima.  Pored toga, mogućnost dopunskog pakovanja i smeštaja uredjaja u druge ormane/kutije otporne na električne i magnetne smetnje, čini pATLAS pogodnim za primenu u elektroenergetskim sistemima,

Za tehničku specifikaciju CPU modula, kliknite OVDE.