Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS Tehnička p-specifikacija pATLAS-MT podrška
Terminal za kontrolu rada pATLAS-MT

 

Terminal za kontrolu rada pATLAS-MT predstavlja samostalni prenosni uredjaj projektovan za potrebe setovanja i konfigurisanja uredjaja pATLAS, on-line proveru, nadzor i testiranje uredjaja, održavanje uredjaja i PLC programiranje.   Uprkos svom imenu,  ATLAS-MT (MT ima u korenu engl. reč "monitoring" što znači "nadzor") je mnogo više od “alata za nadzor rada” – to je istovremeno moćni alat za razvoj i kontrolu samog uredjaja, veoma važan u okviru prijekta/programa pATLAS.  U suštini ATLAS-MT predstavlja korisnički orijentisani  programski paket koji se može izvršavati praktično na svakom prenosnom PC računaru, laptopu ili notebook-u koji je opremljen serijskim ili USB interfejsom.  Povezivanjem pATLAS-MT sa uredjajem pATLAS, i uspostavljanjem bidirekcionalne serijske veze izmedju njih, korisniku/operatoru je omogućeno da “posmatra sistem pATLAS iznutra”.

pATLAS-MT nudi nekoliko veoma važnih opcija za kontrolu rada uredjaja pATLAS:

Izbor jedne od ponudjenih opcija je moguć po uspešno obavljenoj login proceduri i autorizaciji korisnika/operatora, kroz postojeći interaktivni dijalog u savremenom prozorskom okruženju (“windows-based”) podržanom odgovarajućim menijima (“menu-driven”).