Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Uredjaj piko-ATLAS p-Konfiguracija pATLAS klasteri
pATLAS klasteri

 

Arhitektura uredjaja pATLAS omogućuje jednostavno grupisanje pojedinačnih pATLAS jedinica u veće sisteme tipa klaster (engl. izraz "cluster" u prevodu znači grozd, što slikovito opisuje način grupisanja uredjaja na mreži), koji se nazivaju opštim imenom pATLAS klasteri.  Grupisanjem u klastere praktično se prevazilaze postojeća ograničenja pojedinačnih uredjaja po pitanju procesnih mogućnosti i kapaciteta, što pATLAS klastere čini krajnje pogodnim za različite praktične implementacije.  Grupisanje u klaster je zasnovano na ultra brzoj razmeni podataka izmedju pojedinačnih učesnika u klasteru (članova klastera), što omogućuje da se formirani klaster ponaša kao veći ekvivalentni sistem za nadzor i upravljanje procesom.

 

ATLAS-MAX/pATLAS klaster

 

ATLAS-MAX/pATLAS Cluster

U ovom primeru, pATLAS klaster obuhvata tri uredjaja pATLAS koji respektivno obavljaju svoje osnovne poslove, ali u koordinaciji sa većim i moćnijim RTU sistemom ATLAS-MAX/RTL.  Oni razmenjuju potrebne podatke preko FO HUB-a (čvorišta) koje je konfigurisano za master/slave komunikaciju kontrolisanu od strane ATLAS-MAX/RTL.  Treba napomenuti da korišćenje fiber-optike garantuje pouzdaniju i robustniju medjusobnu razmenu podataka u oštrom i nepovoljnom ambijentalnom okruženju visokog nivoa elektro-magnetnih smetnji u odnosu na druge raspoložive medije.  Pri tome je dodatna lokalna obrada podataka i komunikacija sa nadredjenim udaljenim centrom (ovde posredstvom modema) delegirana na procesno jačeg učesnika u klasteru, što takodje donosi niz koristi.

 

TCP/IP pATLAS klaster

 

 

TCP/IP pATLAS Cluster

Ovaj primer predstavlja unapredjeni FO-bazirani pATLAS klaster koji je opremljen sa TCP/IP/Ethernet modulom – tri člana klastera medjusobno komuniciraju posredstvom brze lokalne višekanalne FO mreže master/slave tipa, medjusobno deleći potrebne informacije, procesne i kontrolno-upravljačke podatke.  Ulogu mastera u lokalnoj razmeni podataka obavlja Ethernet modul, koji je takodje i TCP/IP posrednik u komunikaciji sa spoljnim svetom (ovde simbolički predstavljen kao “TCP/IP Cloud”).  Engleski izraz “TCP/IP Cloud” (u prevodu “TCP/IP oblak”) identifikuje TCP/IP kompatibilnu mrežu bilo kog tipa: lokalnu računarsku mrežu – LAN, velike računarske mreže – WAN, pa sve do globalne internet mreže.

 

Druge varijante pATLAS klastera

 

TCP/IP Based Clustering

Povezivanje u klastere može varirati u detaljima i veličini, i nikako se ne može reći da nekoliko predstavljenih primera mogu pokriti sve izvodljive varijante pATLAS klastera - ima još mnogo načina formiranja pATLAS klastera od raspoložive pATLAS opreme.  Ovde je prikazana tradicionalna klaster varijanta: grupisanje pojedinačnih pATLAS uredjaja oko TCP/IP mreže.  Treba imati u vidu da jedno ovakvo hardversko klaster grupisanje može biti programski upravljano na različite načine, što za krajnji ishod ima veći broj različitih klastera.  U ovoj varijanti "TCP/IP Cloud" predstavlja brzu lokalnu mrežu - LAN, preko koje je omogućena brza razmena podataka izmedju pojedinčnih članova klastera, kao i sa drugom TCP/IP kompatibilnom opremom (uključujući i modeme za komunikaciju sa udaljenim kontrolno-upravljačkim centrom/ centrima).