Danas je:   27.03.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     Nastaviti na srpskom
Projekat - ATLAS-MAX Centar
 
 
Projekat "ATLAS-MAX Centar" je u pogonu.  ATLAS-MAX Centar je posvećen višedecenijskom projektu ATLAS, tačnije poslednjoj generaciji RTU i PLC sistema ATLAS koji su razvijeni i dizajnirani u Preduzeću Automatika u Institutu Mihajlo Pupin iz Beograda.  Istorijski, projekat ATLAS je započeo kao  podrška potrebama Elektroprivrede (u proizvodnji, transportu i distribuciji elektricne energije), ali je brzo našao široku primeni i u drugim daljinskim, distribuiranim i lokalnim upravljačkim sistemima. ATLAS-MAX je IMP zastićeno i registrovano ime, koje u najkraćem i objašnjava njegovu osnovnu namenu: "vrhunskog proizvoda u ATLAS hijerarhiji ...". 

ATLAS-MAX Centar je internet sajt baziran na Joomla!-i.  Joomla! je slobodan "open source" softver koji omogućuje brzu izgradnju interaktivnih više-jezičkih internet sajtova, on-line publikovanje, izradu medijskih portala, blogova i "ecommerce" aplikacija.  Evo kratkog opisa Joomla!-e: 


Joomla! LogoJoomla! obezbedjuje lak-za-korišćenje grafički interfejs prema korisniku, koji omogućuje jednostavno upravljanje i publikovanje obimnih HTML sadržaja, dokumenata i drugih procesno-intenzivnih medija.   Joomla! se koristi kao platforma za izradu intranet i ekstranet infrastruktura u organizacijama svih mogućih veličina, i podržana je od strane desetina hiljada korisnika.

Kompletno dokumentovana biblioteka svih razvojnih resursa, omogućuje uspešnu primenu Joomla!-e u kastomizaciji svakog aspekta realizacije vebsajta: prezentiranja podataka, projektovanja sajta, administraciji, kao i brzoj integraciji sa trećim aplikacijama (trećih lica).  Svakim danom Joomla! obezbedjuje sve moćnije alate za razvoj koji su sve više orijentisani ka korisniku i omogućuju sve lakši rad.  Za one koji uvek traže otvorenost i jednostavnu dogradnju onoga što je uradjeno, tu je Joomla! 1.5 koja to čini mogućim.

 

Slobodno pošaljite komentare na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it