Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

Vi ste ovde:     O nama Institut "Mihajlo Pupin"
Institut Mihajlo Pupin


Institute Mihailo Pupin

Institut “Mihajlo Pupin’’ (IMP) je vodeća naučnoistraživačka organizacija u informacionim i komunikacionim tehnologijama (ICT) i najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi. Od svog osnivanja 1946. godine Institut se bavi primenjenim istraživanjima za potrebe velikih komunalnih i saobraćajnih preduzeća, javne bezbednosti, finansijskih institucija i raznih industrijskih grana.  Naš renome pouzdanog saveznika u potrazi za tehničkim rešenjima koja ce povećati vašu konkurentnost je stican godinama predanog rada velikog broja naših istraživača.


Zadatak IMP: Želja nam je da našim klijentima, državnim institucijama i privrednim organizacijama omogućimo da budu poslovno efikasne, tehnološki savremene, ekonomski profitabilne i radno humane.

Bista MP

 

IMP nosi ime čuvenog, medjunarodno poznatog i priznatog, naučnika i profesora Mihajla Idvorskog Pupina 1854-1935 (poznat je i pod engleskom vezijom svog imena: Michael Idvorsky Pupin), profesora prestižnog univerziteta Columbia University iz Njujorka, i vlasnika niza patenata u domenu prenosa električnih signala.  Njegovu bogatu zaostavštinu, pored brojnih rezultata naučnog rada i patenata, čini i veći broj zadužbina, uključujući i petospratnu zgradu “Pupin Hall”-a na kampusu univerziteta Columbia, koju i dan-danas koriste generacije studenata, profesora, naučnika i brojnih istrazivaca.  Rodno mesto Mihajla Pupina, Idvor (koje se nalazi na oko 50 km severno od Beograda) je popularno mesto brojnih posetilaca, kao i uobičajeno mesto okupljanja i proslava saradnika IMP-a.  Za više detalja, pogledajte video u prilogu.